top of page

GÜMRÜK OPERASYON HIZMETLERI

Kalitede Güvence

 • Gümrükleme Hizmetleri

  • ithalat

  • Ordino Alımı 

  • İthalat Evraklarının Firmanızdan Alımı

  • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin Takibi

  • Teminat Mektubu Alımı

  • Gümrükleme İşlemi Biten Malların Deponuza Teslimi

  • Maliyet Hesaplaması

  • Tse İşlemleri

  • Tarım İl Müdürlüğü

  • Liman Hizmetleri

  • Antrepo Hizmetleri

  • Taşıma Organiznasyonu

  • Teminat Mektubu Çözümü

  • Tır Acentacılık İşlemleri

  • Transit İşlemleri

 • İhracat

  • Fatura Düzenlenmesi

  • Gümrük Beyannamesinin Tanzimi

  • Atr-Eur1-Menşe Şahadetnamesi vb. Belgesinin Tanzimi ve İlgili OdayaTasdiki

  • İhracatçılar Birlikleri Tasdiki 

  • Gümrük Çıkış Beyannamesi Takibi

  • Gümrük Beyannamelerinin Kapanışları

  • Geçici Çıkışlarda Süre Takibi

  • Evrak Teslimatı

  • Dahilde İşleme 

  • Hariçte İşleme  

  • Serbest Bölge

  • Gümrük Vergilerinden Muafiyet

  • Hibe

  • Geçici İthalat

  • Geri Gelen Eşya 

  • Posta Gümrük İşlemeleri

Daha Fazla Bilgi
Ofis masası
bottom of page